Головне меню

Авторизаціяhoda

razdelitel

uk 4

razdelitel

ur-portal

razdelitel

uk 8

razdelitel

uk 36

razdelitel

razdelitel

uk 44

razdelitel

sahnov banner

razdelitel

 osvita

bezpeka

Зараз на сайті

На даний момент 28 гостей на сайті
Вітаємо вас на сайті Сахновщинської районної державної адміністрації!
Проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг

         На виконання листа від 27.03.2017 року № 01-46/04/3210 територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сахновщинської РДА повідомляє, що відповідно до «Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України 27 грудня 2013 рок № 904, територіальним центром щороку проводиться моніторинг та внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома.

 

         Моніторинг та оцінка проводяться з метою визначення відповідності наданих соціальних послуг державним стандартам цих послуг та потребам їх одержувача; забезпечення надання населенню гарантованих державою якісних соціальних послуг; оптимізації та удосконалення діяльності; підвищення рівня професійної компетенції соціальних працівників; виявлення та обговорення проблем, що гальмують розвиток надання соціальних послуг; дотримання встановленого рівня або підвищення рівня якості соціальних послуг, що надаються.

         Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовуються наступні показники якості цих послуг: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага до одержувача соціальної послуги, професійність. Показники якості соціальної послуги та критерії дотримання цих показників наведено у Державному стандарті догляду вдома затвердженого Наказом МСПУ від 13.11.2013р. № 760.

         Для вивчення рівня задоволення одержувачів соціальної послуги догляду вдома розроблена анкета (опитувальник). Комісія з оцінки якості, до складу якої включені як працівники територіального центру так і одержувачі соціальної послуги догляду вдома, здійснює опитування одержувачів соціальної послуги або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання послуги догляду вдома. Опитування проводиться відповідно до затвердженого плану заходів по проведенню внутрішньої оцінки якості та списку одержувачів соціальних послуг, які будуть охоплені внутрішньою оцінкою якості.

         Протягом 2016 року в оцінюванні прийняли участь 239 одержувачів соціальної послуги догляду вдома. Перевірено роботу 22 соціальних робітників.З 239 охоплених осіб на всіх заведені особові справи з діючими індивідуальними планами. Всі плани складені за встановленими вимогами та переглянуті у визначений термін.

         З 239 осіб, охоплених опитуванням, 213 осіб задоволені ставленням до себе соціальних робітників. Скарг або фактів негуманних дій до одержувачів соціальної послуги в процесі опитування не виявлено.

         213 осіб задоволені якістю та періодичністю надання послуг, що становить 89% від охоплених оцінюванням осіб.

         У всіх одержувачів соціальних послуг спостерігається покращення емоційного і психологічного стану в процесі надання соціальних послуг порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась.

         Територіальним центром розроблена та використовується в роботі система заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють одержувачі соціальної послуги.

         Протягом 2016 року до територіального центру надійшло 70 звернень за отриманням послуги догляду вдома. До 8 звернень управління соціального захисту населення Сахновщинської РДА прийнято рішення про відмову в обслуговуванні. На всіх інших територіальним центром дотримано терміни прийняття рішення та складено індивідуальних планів соціальної послуги догляду вдома.

         З усіма одержувачами соціальних послуг укладені договори про соціальне обслуговування з дотриманням вимог законодавства. Договором передбачені положення щодо дотримання принципу конфіденційності. Випадків порушення принципу конфіденційності не виявлено.

         З 239 складених актів перевірок якості обслуговування складено 201 акт перевірки, в яких зафіксовано дотримання термінів надання соціальних послуг, що становить 84 % від складених актів.

         В територіальному центрі, відповідно до законодавства, сформовано штатний розпис. Затверджені посадові інструкції працівників, розроблені графіки проведення атестації працівників. Обов’язковий медичний огляд пройдений всіма працівниками відповідно до термінів проходження. У 17 працівників з 22 наявні документи про освіту відповідного освітнього рівня. Складено та затверджено графік робочих нарад, який дотримується.В приміщенні територіального центру обладнано стенди актуальною інформацією про порядок надання, умови, зміст соціальних послуг, інформацією про правозахисні організації.

         Для розширення надання соціальних послуг та покращення якості надання послуг особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період  встановлення їм групи інвалідності, але не більш  ніж 4 місяця), відповідно до Постанови КМУ від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та Державних стандартів по наданню соціальних послуг, територіальний центр потребує розширення приміщення. Територіальний центр частково забезпечений комп’ютерною та оргтехнікою, що ускладнює та уповільнює роботу.Приміщення територіального центру частково відповідає протипожежним вимогам. Безперешкодний доступ одержувачів соціальних послуг до територіального центру забезпечений частково. Вирішення даних питань потребує додаткового виділення коштів.

         Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома проводиться 1 раз на рік. Результати проведення оцінки якості соціальних послуг доводяться до відома працівників територіального центру, що надає соціальні послуги, одержувачів соціальних послуг. Питання надання соціальної послуги догляду вдома висвітлюються у ЗМІ.

         За результатами моніторингу та оцінки проводиться: підготовка відповідних звітів про надання соціальних послуг; удосконалення діяльності роботи з організації та надання соціальних послуг; планування подальшої роботи територіального центру з питань розвитку системи надання соціальних послуг; розроблення заходів з покращення якості надання соціальних послуг та удосконалення діяльності територіального центру.