Головне меню

Авторизаціяhoda

razdelitel

uk 4

razdelitel

ur-portal

razdelitel

uk 8

razdelitel

uk 36

razdelitel

razdelitel

uk 44

razdelitel

sahnov banner

razdelitel

 osvita

bezpeka

Зараз на сайті

На даний момент 31 гостей на сайті
Вітаємо вас на сайті Сахновщинської районної державної адміністрації!
Відділ ведення Державного реєстру виборців

Затверджено

Головою РДА

09.07.2010 р. № 236

 

Положення

про відділ ведення Державного реєстру виборців

апарату районної державної адміністрації

 

 

 

 

1.Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації (далі - відділ ведення Реєстру) – структурний підрозділ апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний йому, підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

2.Відділ ведення Реєстру в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3.Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

-організаційна підтримка, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення та ведення Державного реєстру виборців ( далі – Реєстр);

-ведення реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території сел, які входять до складу Сахновщинського району, та селища Сахновщина;

-складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

4.Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

-забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій в процесістворення та ведення Реєстру;

-забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та порядку, що встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців» та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;

-веде облік усіх операцій, пов’язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

-забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

-установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

-надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

-надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

-проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

-здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;

-забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

-надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

-розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців»;

-проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

-здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Відділ ведення Реєстру має право:

-одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань;

-залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

- Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України «Про Державний реєстр виборців».

6.Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами районної держадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, консульськими установами України за кордоном, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

7. Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який має вищу освіту, як правило, юридичну.

Начальник відділу ведення Реєстру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

8.Начальник відділу ведення реєстру:

-забезпечує виконання Закону України «Про Державний реєстр виборців» на територіїСахновщинського району;

-здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

-розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

-видає розпорядження у випадках та в порядку визначених Законом України„Про Державний реєстрвиборців”, організовує і контролює їх виконання;

-забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

-вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

-підписує документи, визначені ЗакономУкраїни„Про Державний реєстр виборців”, що скріплюються печаткою районної державної адміністрації;

-вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України «Про Державний реєстр виборців»;

-виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

9.Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації, за поданням начальника відділу, погодженням із керівником апарату районної державної адміністрації.

10.Повноваження відділу ведення Реєстру поширюються на територію Сахновщинського району.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації С.В.Дудка

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник юридичного відділу апарату

районної державної адміністрації Л.І.Грамарецька

 

Завідувач сектору кадрової роботи апарату

районної державної адміністрації В.Б.Цапко