Головне меню

Авторизаціяhoda

razdelitel

uk 4

razdelitel

ur-portal

razdelitel

uk 8

razdelitel

uk 36

razdelitel

razdelitel

uk 44

razdelitel

sahnov banner

razdelitel

 osvita

bezpeka

Зараз на сайті

На даний момент 34 гостей на сайті
Вітаємо вас на сайті Сахновщинської районної державної адміністрації!
Використання інформації, яка міститься в документах архівних установ

         imagesАрхівні установи Сахновщинського району – Архівний відділ Сахновщинської районної державної адміністрації та трудові архіви сільських і селищної рад Сахновщинського району – зберігають історичне та культурне надбання нашого району - безцінні архівні документи.

         Архівний відділ районної державної адміністрації формується документами Національного архівного фонду державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які мають постійний термін зберігання.

         Трудові архіви забезпечують тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду, тобто, документів, які необхідні громадянам для підтвердження стажу роботи та заробітної плати.

 

         Архівні установи  виконують запити, які поділяють на такі види:

соціально-правового характеру;

тематичні;

персональні;

майнові.

         Запити соціально-правового характеру - запити фізичної або юридичної особи, пов’язані із соціальним захистом, що передбачають витребування інформації про трудовий стаж та заробітну плату.

         Тематичні – запити, що стосуються надання інформації з певної проблематики, теми, події, факту за визначений хронологічний період. Різновидом тематичного запиту є фактографічний запит щодо встановлення або підтвердження певного факту, події, дати.

         Майнові - запити, що стосуються підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно (виділення земельних ділянок під будівництво об'єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень; надання дозволу на реконструкцію та перебудову існуючих споруд; закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями; введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд; виділення житла; продаж домоволодінь; виготовлення копій ситуаційних, будівельних планів та відповідних рішень виконкомів).

         Персональні - запити, до яких належать біографічні, генеалогічні запити, що можуть стосуватися як самого заявника, так і інших осіб.

         Строк виконання запиту не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації.

         Архівні довідки, копії і витяги видають заявнику в разі його особистого звернення до архіву за пред’явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, уповноваженій заявником особі - за наявності оформленої в установленому законодавством порядку довіреності.

         Слід зазначити, що інформація, яка міститься в архівних документах, не є публічною інформацією.

         Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» не допускається обробка даних про фізичну особу, яка є конфіденційною, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

         Конфіденційною є інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) – це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

 

 

Начальник архівного відділу                                           В.Ю.Легуша