Головне меню

Авторизаціяhoda

razdelitel

uk 4

razdelitel

ur-portal

razdelitel

uk 8

razdelitel

uk 36

razdelitel

razdelitel

uk 44

razdelitel

sahnov banner

razdelitel

 osvita

bezpeka

Зараз на сайті

На даний момент 8 гостей на сайті
Вітаємо вас на сайті Сахновщинської районної державної адміністрації!
Повідомлення про спосіб формування складу громадської ради при Сахновщинській районній державній адміністрації

Картинки по запросу увага важлива інформаціяПОВІДОМЛЕННЯ

ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Сахновщинській районній державні адміністрації

 

Запрошуємо представників інститутів громадянського суспільства: громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих і професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому законодавством порядку, взяти участь в установчих зборах громадської ради при Сахновщинській районній державній адміністрації, які відбудуться 29 жовтня 2019 року.

Місце проведення установчих зборів – малий зал засідань Сахновщинської районної державної адміністрації (смт. Сахновщина, вул.Шмідта, 10).

Початок зборів о 14.10 годині. Реєстрація учасників проводиться в день проведення установчих зборів з 13.30 до 14.00. Реєстрація учасників установчих зборів припиняється о 14.00.

Для участі в установчих зборах з формування громадської ради при Сахновщинської районної державній адміністрації до ініціативної групи (згідно з п. 10 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній Київській та Севастопольській міській, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. N 996 (зі змінами) необхідно подати заяву в довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадського суспільства (ІГС).

 

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради (див. додатки № 1-а або № 1-б).;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності) (див. додаток № 2);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради (див. додаток № 4);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону (див. додаток № 5);

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв ініціативною групою для участі в установчих зборах здійснюється щоденно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: смт. Сахновщина, вул.Шмідта, 10, 2-ий поверх, каб.18 з 08.00 до 17.00 год. та припиняється за 30 календарних днів до їх проведення, тобто до 27 вересня 2019 року включно.

Зразки документів для участі в установчих зборах оприлюднені на офіційному сайті Сахновщинської районної державної адміністрації: sahnov-rda.kh.gov.ua (див. вкладення).

Відповідальна особа: Ткаченко Олександр Васильович, головний спеціаліст з масових комунікацій апарату Сахновщинської районної державної адміністрації.

Телефон: (05762) 3-15-81, електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Відповідальність за достовірність наданих даних несуть інститут громадянського суспільства та його представник, делегований для участі в установчих зборах.

Порядок розгляду наданих документів та підстави для відмови представнику ІГС визначаються згідно з Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу громадської ради при районній держадміністрації можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Порядок проведення установчих зборів.

Установчі збори громадської ради при Сахновщинській районній державній адміністрації є публічним відкритим заходом.

Установчі збори відкриває уповноважений представник ініціативної групи з числа кандидатів до нового складу громадської ради, який оголошує порядок проведення загальних зборів, далі обираються лічильна комісія, голова зборів, їх секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, визначається кількісний склад громадської ради, що не може становити більш як 35 осіб.

Якщо кандидатів до громадської ради більше, ніж визначений згаданою постановою КМУ кількісний склад громадської ради, вона обирається шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих   зборах   та   кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

До складу громадської ради може бути обрано не більше одного   представника   від   кожного   інституту   громадянського суспільства.

Обраними до складу громадської ради за результатами рейтингового голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до райдержадміністрації, яка оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

На підставі протоколу установчих зборів райдержадміністрацією затверджується склад громадської ради, який оприлюднюється на її офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Ініціативна група з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Сахновщинській районній державній адміністрації:

ВОЛОШИН Петро Опанасович – заступник голови районної державної адміністрації

ГРАМАРЕЦЬКА Людмила Іванівна – начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, правової, оборонної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації

РОДЕНКО Юрій Володимирович – начальник організаційного відділу районної державної адміністрації

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – головний спеціаліст з масових комунікацій апарату районної державної адміністрації

БРЕЧКО Микола Григорович – член ради Сахновщинського районного об’єднання інвалідів «Союз Чорнобиль України» (за згодою)

ДАНИЛЬЧЕНКО Валентина Андріївна – заступник голови ради Сахновщинської районної організації ветеранів війни і праці (за згодою)

ТРОЇЦЬКА Раїса Іванівна - член профспілкового комітету працівників культури Сахновщинського району (за згодою)

УСТИМЕНКО Рима Іванівна – член об’єднання співвласників багатоквартирних будинків «Фаворит 0-5» (за згодою)